Webinar om skole-hjem-samarbeidet

Foreldrewebinar

Skole-hjem-samarbeidet – når det ikke fungerer

Det snakkes mye om skole-hjem-samarbeid når ting blir vanskelig, men mange opplever at samarbeidet er vanskelig eller ikke gir ønskede resultater.

Gjennom 15 års erfaring med å bistå i skole-hjem-samarbeidet, er vår erfaring at det som mangler nesten alltid er dialogen og samarbeidet med eleven selv – den det faktisk gjelder.

I dette webinaret går vi gjennom hvordan du som forelder kan bidra til en bedre dialog med skolen. Vi vil også gå gjennom dine rettigheter kontra skolens begrensninger.

Vår erfaring fra flere hundre saker er at den viktigste dialogen er den mellom skolen og barnet selv, men ser at det veldig ofte er akkurat det som mangler – barnet er ikke lenger med i samspillet.

Vi voksne blir stående som laget rundt barnet og kaster ut ball etter ball, uten at barnet aner hva han skal gjøre med dem. Vårt mål er å hjelpe skolen til å trekke barnet tilbake inn i samspillet.

Vi ønsker å bidra til at man spiller på samme lag – og helst samme spill. Da er vi ikke lenger bare laget rundt barnet – men er på lag MED barnet!

Synes du dette er vanskelig å stå i alene? Dere har faktisk rett til å ha med en bisitter i møte med skolen. Vi vil fortelle litt om våre erfaringer som bisittere – og hvordan det kan bidra til en restart for samarbeidet med skolen.

Webinarets innhold

  • Funksjonsvariasjoner og tidlig innsats uavhengig av utredninger og diagnoser
  • Atferdstolkning – hvorfor drikker Jeppe?
  • Skape dialog, forstå lærernes og skolens utfordringer
  • Regelverket, hva har du krav på – og skolens begrensninger
  • Klageadgang, muligheter og erfaringer
  • RESTART – en modell for dialog og samarbeid mellom skolen og eleven
  • Adgang til bruk av bisitter/ekstern bistand i møte med skolen

Påmelding

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Nye datoer er foreløpig ikke satt opp

Webinaret holdes over Teams, og varer 60 minutter.
Du vil motta link på e-post før start.
Aktuell situasjon (flere valg mulig)
Vi svarer gjerne på spørsmål om webinaret, andre tjenester eller utfordringer i skolen generelt!
Nyhetsbrev