Erfaringer

Svært utagerende atferd

Vi hadde en elev som skapte store utfordringer for klassen og læreren, med en svært utagerende atferd der han fysisk måtte fjernes fra klasserommet flere ganger i uken.

I samarbeid med foreldrene hentet vi inn en konsulent fra Samspill Kompetanse. Han startet med observasjoner i klassemiljøet, og fulgte opp med veiledning med lærere, assistenter og foreldre.

Tiltakene han foreslo førte til at eleven ble forstått og møtt på en mye bedre måte, og episoder med utagering ble redusert til bare én det neste halve året. Klassemiljøet er nå betydelig bedre, og vi ser at også elevens sosiale plass i klassen er drastisk forbedret.

Rektor, sørlandet

Takk til Samspill Kompetanse!

Jeg er ufattelig takknemlig for at jeg kom i kontakt med menneskene bak dette firmaet, i en tid som var særdeles utfordrende.

Den faglige tyngden og erfaringene de sammen besitter, gjør de kompetente til å håndtere de utfordringer som barn og foreldre står i når en konflikt om hva som er barnets beste oppstår.

Det være seg i et bredt spekter mellom psykologi, pedagogikk, helse og jus.  Anbefaler de i alle situasjoner hvor et barn har det vanskelig i skolesituasjonen.

Mor, Oslo

“Helt sikkert ADHD”

I slutten av 1. klasse beskrev læreren barnet vårt som slemt, og mente at han “helt sikkert hadde ADHD”. I sommerferien fortalte gutten vår at han opplevde skolemiljøet så vanskelig at han heller ville dø enn å gå tilbake til skolen “der alle hater meg”.

Vi hentet inn en konsulent fra Samspill Kompetanse, som foretok en kartlegging. Videre hadde de en veiledning med skolen om evnerike barn, hvor læreren virkelig fikk en aha-opplevelse når hun skjønte hvordan sønnen vår er skrudd sammen, og hvor feil hun hadde møtt ham.

De neste to månedene valgte hun selv å motta veiledning fra konsulenten, og etter dette har det gått kjempebra. Før sønnen vår skulle bytte lærer i 5. klasse, tok læreren selv initiativ til veiledning med ny lærer sammen med konsulenten.

Sønnen vår går nå i 5. klasse, og det fungerer fortsatt godt.

Far, Vestfold

Frekk og rampete

Det hadde skjært seg helt mellom oss foresatte og skolen, og mellom sønnen vår og kontaktlæreren. Læreren oppfattet ham som frekk og rampete, og var ifølge rektor i ferd med å bli sykmeldt på grunn av utfordringene med ham.

Vi fikk utført en WISC-test, som viste at sønnen vår var evnerik. Skolens tilpassede opplæring så langt hadde vært å gi ham flere oppgaver når han var raskt ferdig, noe han opplevde som straff – at han bare måtte gjøre mer av det samme, fordi han var flink.

Gjennom veiledning om evnerike barn opplevde lærer og assistent nå at de fikk en mye bedre forståelse for hvordan vårt barn fungerte. Den følgende måneden bisto konsulenten med bedre tilpasning, og han har nå en mye bedre opplevelse av både skolearbeidet og relasjonen med de voksne.

Mor, Møre og Romsdal

En tydelig og kompetent støtte

Allerede i 2. klasse skrev skolen dette om 7-åringen vår:

“Hun bryter normer og regler i klasserommet og samarbeider i svært liten grad med de voksne. Vi møter en jente som virker svært emosjonell; frustrert, sinna, utrygg og sterkt irritabel. Hun provoserer bevisst gjennom å gjøre ting der vi voksne må gripe inn, for eksempel forsøke å rømme ut av vinduene. Om vi konfronterer henne eller forsøker å hindre henne fra å gjøre dumme ting så kan det ende med særlig sterk utagering. Hun kan kaste stoler, velte bord, ødelegge gjenstander, kaste gjenstander, være sterk verbalt negativ og bruke verbale ord og uttrykk som virker til å ha som formål å såre mottaker. Disse reaksjonene etterfølges gjerne av gråt, hulking og frustrerte rop. Vi får allikevel gjort mye faglig med henne i mellom periodene med sterk utagering.”

I 7. klasse fikk vi endelig inn både Statped og en konsulent fra Samspill Kompetanse, og hadde dette året en svært god samarbeidsgruppe hvor også PPT og Mobbeombudet deltok. Alle var på tilbudssiden ovenfor skolen, men de var dessverre lite åpne for å samarbeide, og virket mest opptatt av at hun måtte forandre seg. Det ble veldig vondt siste år for datteren vår, hvor hun bl.a. ikke fikk lov å delta på leirskoleturen med klassen.

Vi samarbeidet imidlertid godt i gruppen ellers, og kunne møte overgangen til ungdomsskolen med en tydelig og konkret plan. Særlig var Samspill Kompetanse en tydelig og kompetent støtte i gruppen, som bidro til at skolen lærte å tolke atferden riktig. Hovedfokus nå ble å gjenetablere den tryggheten og relasjonen med voksne som hun i så stor grad manglet på barneskolen. Flere av de voksne på ungdomsskolen er fantastiske med henne, men det har likevel tatt to år å reparere tillitsbruddene som sitter i henne, og det er fortsatt en vei å gå.

Takket være stødig veiledning fra Samspill Kompetanse og gode voksne på ungdomsskolen ser vi nå endelig resultatene; hun samarbeider godt med flere voksne, trives, føler seg trygg, og er endelig i gang med skolearbeid igjen etter flere år uten læring.

PPT og Statped har vært svært viktige i samarbeidet, men jeg tror konsulenten fra Samspill Kompetanse er den som i størst grad har bidratt til en felles forståelse og å finne fungerende løsninger utenfor boksen. Konsulenten har vist en helt egen evne til å peke ut det helt konkrete oppi alt, og sørge for en solid grunnmur gjennom trygge relasjoner.

Foresatt, Vestfold

(NB: Noen erfaringer er hentet fra Samspill Kompetanses konsulenters tidligere tilsvarende oppdrag.)