Kurs og veiledning

Kurs og veiledning

Våre konsulenter har lang erfaring med kurs og veiledning for lærere og i andre sammenhenger. Eksempler på tema for kurs og veiledning er tilpasset opplæring, relasjonsarbeide, klassemiljø og evnerike barn.

Vi kan skreddersy kurs og veiledning til deres behov, basert på vår brede erfaring og kompetanse.

ADHD

Webinar (2 timer) med psykolog Rolf Marvin Bøe Lindgren.

• Hvordan ser man om et barn har ADHD?
• Hvorfor det må utredes?
• Hva gjør man med barn som har ADHD eller viser tilsvarende symptomer?

Sosial angst

Kurs (2 timer) med psykolog Rolf Marvin Bøe Lindgren

• Hvordan ser man om et barn har sosial angst eller bare er veldig nervøs?
• Hva gjør man i hvert tilfelle?
• Eksponering

Traumer

Webinar (2 timer) med psykolog Rolf Marvin Bøe Lindgren

• Hvordan ser man om et barn er traumatisert?
• Hva gjør man?
• Eksponering

WISC

Webinar (2 timer) med psykolog Rolf Marvin Bøe Lindgren

• Hva er intelligens?
• Hvorfor måles det i forbindelse med utredninger?
• Hva de forskjellige skårene viser
• Hva er typiske feil utredere gjør

Klassemiljø

Veiledning med Bjørn Fredriksen.

Når klassemiljøet har blitt vanskelig å håndtere, er det som oftest er det fordi man som gruppe har kjørt seg fast i mønstre som skaper en konfliktspiral.

Fredriksen har spesialerfaring innen konflikthåndtering så vel som bred pedagogisk erfaring og utdannelse fra andre felter enn skolen, og kan tilby lærere en sparringspartner for å finne gode løsninger for håndtering av både enkeltelever og hele klasser.

Inkluderer både observasjon i klasserommet, veiledning og forslag til konkrete tiltak og løsninger.

Alternativ læringsmetodikk

Kurs (2 timer) med Bjørn Fredriksen.

En kort innføring i fire ulike alternative læringsmetodikker. 

  • Bruk av artefakter
  • Absurdteater – en helt ny måte å lære teori på
  • Kontrafaktisk historie – ikke bare sprøyt, men en ny måte å se sammenhenger på
  • Fun facts – en alternativ måte å presentere stoffet, og få med elevene som formidlere

Hvert av de fire temaene kan i tillegg bestilles som eget kurs over tre timer for å få en bredere forståelse, med blant annet innlagt gruppeoppgave.

Mygg, mus, elefant

Kurs med Bjørn Fredriksen.

Innføring i en godt utprøvd og oversiktlig metode for å håndtere konflikter i klasserommet og friminutter der selv barna blir involvert i å finne løsningene.