GRATIS WEBINAR

Nevromangfold

Utfordrende elever

Vi inviterer til et 60 minutters GRATIS webinar for deg som jobber i skole, og opplever enkelte elever som ekstra utfordrende.

Foresatte: Hvordan skape et fungerende samarbeid med skolen

Hvordan skape et fungerende samarbeid

Vi tilbyr veiledning med fokus på å bedre samspillet mellom de voksne og eleven selv.

Det er ofte ikke så mye som skal til for å skape den tryggheten som er nødvendig for å oppnå god dialog med eleven, og gjennom det finne effektive tiltak og tilrettelegging som fungerer.

Skole: Ressursbruk i skolemiljøsaker - her er det mye å spare

Hvordan løse ting med de mest utfordrende elevene?

Utfordrende elever skaper mye frustrasjon for både lærere og medelever, og krever mye oppfølging fra både ledelse, foresatte og hjelpeapparat.

Men det finnes også en enkel metodikk for å løse problemene, sammen med eleven – i klasserommet.

Skoleeier: Økonomi - hva koster en skolemiljøsak?

Det er faktisk mulig å endre ressursbruken i skolene

Spesielt utfordrende enkeltelever og klassemiljøer spiser en uforholdsmessig stor andel av skolens ressurser.

Med rett kompetanse er det mulig å skape bedre løsninger som også frigjør ressurser, og dermed har en positiv effekt på hele skolemiljøet.

Ressursteam ved skolevegring

Ressursteam ved
skolevegring

Vi tilbyr kartlegging og veiledning når elever opplever skolen særlig utfordrende – og skolen opplever elevene utfordrende.

Skolevegring

Tema:
Skolevegring

Når en elev egentlig ønsker å være på skolen men ikke får det til, kalles det gjerne skolevegring – eller ufrivillig fravær.

G-TRE Grendel tverrfaglig ressursteam for evnerike barn

Evnerike barn,
WISC-test

Grendel tverrfaglig ressursteam for evnerike barn (G-TRE) tilbyr nå WISC-testing av barn og ungdom via Samspill Kompetanse AS.

Foredraget "Evnerik? Fra villrede til veiledning" i regi av Mensa Norge 2023

Foredrag om evnerike barn

Mensa Norge holdt 29. oktober 2023 åpen dag på Quality Hotel River Station i Drammen, med flere foredrag om evnerike barn.

Bjørn Fredriksen fra Samspill Kompetanse holdt foredraget “Evnerik? Fra villrede til veiledning”.

Opptak fra foredraget vil bli publisert om kort tid.

Foredrag

Foredrag og seminarer

Vi har lang erfaring med foredrag og seminarer, bl.a. for lærerhøyskolene.

Eksempler på tema for foredragene er tilpasset opplæring, relasjonsarbeide, evnerike barn og skolevegring.

Veiledning for foresatte

Veiledning for foresatte

Når eleven opplever skolen utfordrende – eller skolen opplever eleven utfordrende.

Vårt fokus er å bidra til en felles forståelse, og at foresatte og skole sammen kan jobbe for å oppnå dialog og samspill med eleven.

Fagdag

Fagdager for skolene

Vi har lang erfaring med kurs og veiledning for lærere og skoleledere.

Vi kan skreddersy kurs og fagdager til deres behov, basert på vår brede erfaring og kompetanse.

Artikler

Timeglasset

Timeglasset

Vi ble hentet inn til en 3. klasse, hvor det nesten daglig oppstod konfrontasjoner mellom læreren og en av guttene. Det endte som regel med at eleven reagerte fysisk mot læreren, og rett og slett måtte bæres ut av klasserommet. Dette var en gutt som hadde store...

"Vi har forsøkt alt, men eleven nekter å samarbeide"