SAMSPILL-SERTIFISERING

Hvordan skaper vi trygghet, dialog og samarbeid med de elevene som ikke alltid får til det vi ønsker eller oppfører seg slik vi forventer?

En SAMSPILL-sertifisering av skolen innebærer en effektiv og økonomisk kompetanseheving for hele personalet, hvor det dannes en helhetlig kultur for atferdshåndtering, individuell oppfølging og effektiv problemløsning.

SAMSPILL-sertifisert godkjenning

SAMSPILL i praksis:

 

  • Relasjonskompetanse som fungerer
  • Atferdskompetanse
  • Reell tidlig innsats
  • Forebygger uheldig atferd
  • Forebygger skolevegring
  • Økt trygghet og trivsel for alle ansatte og elever
  • Bedre og mer effektiv tilrettelegging
  • Frigjør ressurser

Implementeringen for å bli en SAMSPILL-sertifisert skole er forholdsvis enkel, og vil raskt kunne spare inn store ressurser både i klasserommet og for laget rundt eleven.

Nyhetsbrev

NYHETSBREV

Lærerwebinar - Utfordrende elever

LÆRERWEBINAR

Utfordrende elever

Det er stadig flere elever med behov for ekstra oppfølging og tilrettelegging, og det brukes enorme ressurser på utredninger i PPT, BUP og barnevern. Likevel er antall elever med problematferd og hjelpebehov økende.

SAMSPILL-modellen er en modell som setter de voksne som er nærmest eleven i stand til å skape dialog og løse utfordringene sammen med eleven selv.

Vi inviterer til et 60 minutters gratis webinar for deg som jobber i skole, og opplever enkelte elever som ekstra utfordrende.

Artikler

Kåreball

Kåreball

Etter et foredrag vi holdt, fikk vi en helt konkret utfordring fra en lærer. Elevene hennes skulle ha i oppgave å skrive om en idrett de driver med eller liker. Utfordringen hennes var at hun hadde fire elever som hun visste ville ha vansker med temaet, så hun lurte...

Den Lille Klossen

Den Lille Klossen

- Vi er litt bekymret for om Den Lille Klossen vår passer inn i det firkantede hullet deres, for vi er jo klar over at den har en litt spesiell form. - Hullet er nok firkantet, men de fleste klarer fint å tilpasse seg. Ingen grunn til bekymring, dette går seg til! -...

Timeglasset

Timeglasset

Vi ble hentet inn til en 3. klasse, hvor det nesten daglig oppstod konfrontasjoner mellom kontaktlærer og en av guttene. Det endte som oftest med at eleven reagerte fysisk mot læreren, og rett og slett måtte bæres ut av klasserommet. Dette var en gutt som hadde store...

Foredrag

Foredrag og seminarer

Vi har lang erfaring med foredrag og seminarer om tilpasset opplæring, relasjonsarbeide, evnerike barn og skolevegring m.m.

Skolevegring

Tema: Skolevegring

Når en elev egentlig ønsker å være på skolen men ikke får det til, kalles det gjerne skolevegring – eller ufrivillig fravær.

G-TRE Grendel tverrfaglig ressursteam for evnerike barn

WISC-testing

Grendel tverrfaglig ressursteam for evnerike barn (G-TRE) tilbyr nå WISC-testing av barn og ungdom via Samspill Kompetanse AS.

Foresatte: Hvordan skape et fungerende samarbeid med skolen

Hvordan skape et fungerende samarbeid

Vi tilbyr veiledning med fokus på å bedre samspillet mellom de voksne og eleven selv.

Det er ofte ikke så mye som skal til for å skape den tryggheten som er nødvendig for å oppnå god dialog med eleven, og gjennom det finne effektive tiltak og tilrettelegging som fungerer.

Skole: Ressursbruk i skolemiljøsaker - her er det mye å spare

Hvordan løse ting med de mest utfordrende elevene?

Utfordrende elever skaper mye frustrasjon for både lærere og medelever, og krever mye oppfølging fra både ledelse, foresatte og hjelpeapparat.

Men det finnes også en enkel metodikk for å løse problemene, sammen med eleven – i klasserommet.

Skoleeier: Økonomi - hva koster en skolemiljøsak?

Det er faktisk mulig å endre ressursbruken i skolene

Spesielt utfordrende enkeltelever og klassemiljøer spiser en uforholdsmessig stor andel av skolens ressurser.

Med rett kompetanse er det mulig å skape bedre løsninger som også frigjør ressurser, og dermed har en positiv effekt på hele skolemiljøet.