Foredraget "Evnerik? Fra villrede til veiledning" i regi av Mensa Norge 2023

Foredrag og webinar

Våre konsulenter har lang erfaring med foredrag og seminarer, bl.a. for lærerutdanningsinstitusjonene. Eksempler på tema for foredragene er tilpasset opplæring, relasjonsarbeide, evnerike barn og skolevegring.

Foredrag kan holdes både på lokasjon og som webinar. Vi kan skreddersy foredrag til deres behov, basert på vår brede erfaring og kompetanse.

Evnerike barn – hvem er de?

Evnerike barn

Foredrag (90 minutter).

En introduksjon til temaet evnerike barn.

  • Hvem er de evnerike barna?
  • Hvordan møtes de – kort forskningsoppsummering
  • Så, hvordan møte dem?
  • 6 typer evnerike barn
  • Til klasserommet

Du er – du gjør

Klassemiljø

Foredrag (90 minutter).

Innføring i en metodikk utprøvd på en skole på Østlandet over mange år for å bedre klassemiljøet på en skole med elever fra svært ulike miljøer og med ulik etnisk og kulturell bakgrunn.

Mygg, mus, elefant

Klassemiljø

Foredrag (90 minutter).

Innføring i en godt utprøvd og oversiktlig metode for å håndtere konflikter i klasserommet og friminutter der selv barna blir involvert i å finne løsningene.