Teamet

Teamet i Samspill Kompetanse har omfattende erfaring fra arbeid med barn og unge gjennom undervisning, foreninger, kultur og idrett, foredrag, kurs og konferanser, og en bred, variert og relevant kompetanse.

Konsulentene i teamet har gjennom 15 år bistått skoler, kommuner, PPT, elever og deres familier.

Bjørn Emmanuel Powlett Fredriksen

Bjørn Emmanuel Powlett Fredriksen

 • Foredragsholder om tilpasset opplæring og alternativ læringsmetodikk for skoler, kommuner og lærerutdanningsinstitusjoner
 • Medstifter av foreningen Lykkelige Barn
 • Tidl. konsulent i Nasjonalt Kompetansesenter for Evnerike Barn
 • Rådgivning mot departementene
 • Faglærer i ungdomsskolen
 • Leder for barne- og ungdomsleirer
 • Hovedfag/master i politisk idehistorie, fagbrev som teaterpedagog, koreograf og regissør, utdannet barneinstruktør og trener i seks idretter
 • Godkjent instruktør i konflikthåndtering
 • Journalist, forfatter og redaktør

E-post

Ieva Fredriksen

Ieva Fredriksen

   • Foredragsholder for skoler, kommuner og HiØ
   • Over 25 års undervisningserfaring for barn 0-18
   • Har ledet organiseringen av en rekke nasjonale konferanser og fokusuker om evnerike barn
   • Sosionom
   • PPU med fordypning i helse og sosialfag
   • Master i pedagogikk
   • Master i spesialpedagogikk
   • Barnas talsperson for Fylkesnemda i Vestfold
   • Rådgivning mot departementene
   • Medstifter av og i 10 år leder for foreningen Lykkelige Barn
   • Tidl. konsulent og styremedlem i Nasjonalt Kompetansesenter for Evnerike Barn
   • Tolk og fagbokoversetter
  Rolf Marvin Bøe Lindgren

  Rolf Marvin Bøe Lindgren

  • Privat psykologpraksis
  • Klinisk voksenterapi, WISC-testing, veiledning og rådgivning av lærere, PPT og BUP i utførelse og tolkning av psykometriske tester
  • Tidl. konsulent i Nasjonalt Kompetansesenter for Evnerike Barn
  • Opprettet DNVs sertifiseringsordninger for arbeidspsykologiske tester
  • Industriforsker, hodejeger, typograf, programmerer og terapeut
  • Skribent og forfatter
   Lise Bjarkli

   Lise Bjarkli

   • Psykoterapeut MKTFN, spes. traumer
   • Foredrags- og kursholder
   • Tidl. konsulent og styremedlem i Nasjonalt Kompetansesenter for Evnerike Barn
   • Tidl. ansvarlig for formidlingstjenesten i Lykkelige Barn
   • Rådgivning mot departementene
   • Styreleder i Kunstterapiforeningen og Tekna faggruppe for etikk og lederskap
   • Tidl. verv i Lykkelige Barn, speideren, Global Dignity, Dataforeningens Operasjon Skoleverk, NaKuHel, og HelseFrem
   • Sivilingeniør, NTH (NTNU)
   • Master of Management Programmer, BI
   • Over 30 års yrkeserfaring innen ledelse og organisasjonsutvikling
    Isabel Langlete

    Isabel Langlete

    • Lærer i barne- og ungdomsskolen i over 25 år
    • Ansvarlig for tilrettelegging
    • Bred skolefaglig bakgrunn fra flere ulike typer skolestrukturer
    • Foredragsholder om tilpasset opplæring
    • Leder for barne- og ungdomsleirer
    • Organisasjonsarbeide innen idrett
      Morten Østby

      Morten Østby

      • Gründer og investor
      • Content manager
      • Drevet  innen affiliate og nettmarkedsføring (SEO, SEM)
      • Drevet innen profilering, trykk- og nettdesign
      • Forfattet brukermanualer og IT-kurs
      • Tidl. verv i foreningene Mensa Norge og Lykkelige Barn

      E-post
      Tlf 930 93 311

      Randi Flock

      Randi Flock

      • Administrasjon
      • Tidl. leder i foreningen Lykkelige Barn
      • Div. barne- og ungdomsarbeide

      E-post