Nevromangfold

RESTART

Seminar om Utfordrende elever

Alle som jobber i skole opplever enkelte elever som er avvisende, urolige, frekke eller bråkete, som stikker av, uteblir, nekter å høre på oss, blir sinte, roper og skriker, argumenterer og kjefter, truer, kaster ting, ødelegger ting, slår eller på andre måter er utfordrende.

Men hva handler dette egentlig om? Og er det mulig å endre dette med relativt enkle grep? Vår erfaring er JA – det er fullt mulig!

Seminaret ledes av Bjørn Fredriksen fra Samspill Kompetanse. Han har lang erfaring fra både undervisning, barne- og ungdomsarbeide og som veileder i spesielt utfordrende situasjoner i skolen, og bidratt til at elever og lærere selv får til dialog og problemløsning, og sammen skaper en langt bedre skolehverdag for begge parter.

Seminaret er myntet på lærere og andre som jobber med elever, og består av en opplæring over tre økter à to timer. Seminaret  gjennomføres som webinar, men kan også holdes fysisk på skolen.

Opplæringen gir deg kompetanse til å bedre forstå årsakene og sammenhengene bak utfordrende atferd, og konkrete verktøy til å forebygge og unngå at den oppstår, samtidig som du skaper en god relasjon og et godt samarbeid med eleven din!

 

Bjørn Emmanuel Powlett Fredriksen

Del 1 – Hva er egentlig galt?

 • Teorien bak RESTART-modellen og innhenting av informasjon
 • Dialog og problemløsning i samarbeid med eleven
 • Forstå hva som utløser utfordrende atferd
 • Symptom-dekoding – hva ligger ofte bak ulike symptomer?
 • Viktigheten av skriftlighet – tips, feller, verktøy
 • Innledende dialog med partene – skape tillit, dialogverktøy
 • Gjennomgang av skjemaene, og om hvordan de introduseres – veiledning til foresatte, lærere og andre som skal fylle dem ut
 • Hvordan lese, forstå og bruke allerede foretatte tester som f.eks WISC og Logos (kort innføring om hvordan finne mer informasjon og litt om de vanligste fellene, bl.a. maskering)

Del 2 – Dialog og problemløsning

 • De vanligste utfordringene i møte med foresatte
 • Om skolens og lærerens definisjonsmakt
 • Skape felles forståelse – med eksempler på både katastrofer og suksesshistorier
 • Å si beklager betyr ikke at du har gjort feil
 • Utfordringer med hjemmet – f.eks skilsmisse, økonomi, rus, kravstore foreldre
 • Fordeling av oppgaver – kloke valg
 • Hva med barnevernet, hva kan de hjelpe med?

Del 3 – Veien videre

 • Fra dialog til plan/avtale – hva fungerer og hva fungerer ikke?
 • Mulighetsrommet utenfor boksen – 25%-regelen, gruppearbeid, tverrfaglig arbeid, tiltak på systemnivå
 • Videre dialog – tre ulike modeller
 • Strakstiltak – liste og gjennomgang av tiltak som kan gi en god kickstart
 • Mappeoppgaver
 • Tiltak på klassenivå – kort innføring i fire modeller/tiltak
 • Alternativ læringsmetodikk – kort innføring i tre metoder
 • Vi kan ikke fikse alt selv – når BUP, PPT og andre må på banen

Priser og datoer

Alle deltakere mottar et kursbevis, og får rett til bruk av kartleggingsskjemaene som benyttes i RESTART-modellen.

Det gis 50% rabatt til hver ekstra deltaker fra samme skole/foretak.

Seminar 3 x 2 timer Priser
1 deltaker fra skolen 990,-
Per ekstra deltaker fra samme skole 495,-
Eksklusivt for skolen (fritt antall deltakere) Etter avtale
Seminar på stedet (fritt antall deltakere) Etter avtale

Datoer

Det er for øyeblikket ikke satt opp dato for neste seminar, men registrer deg gjerne i skjemaet for å motta informasjon når nye seminar settes opp.

Ønsker dere seminar eksklusivt for eller på skolen, ring oss på tlf 411 33 400, eller benytt kontaktskjemaet.

Påmelding

Motta informasjon om våre gratis webinar, nye seminardatoer, konferanser og andre tjenester!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Jeg ønsker

> PS: Vi holder jevnlig også et GRATIS webinar om utfordrende elever – se datoer, og meld deg på her!