Veiledning for foresatte

Veiledning for foresatte

Samspill Kompetanse AS er en objektiv tredjepart med mange års erfaring fra denne type veiledning. Vårt oppdrag er først og fremst å bistå eleven.

Vi tilbyr veiledning når en elev opplever skolehverdagen utfordrende – eller skolen opplever eleven utfordrende.

Vårt fokus er å bidra til en felles forståelse av situasjonen, og at foresatte og skole sammen kan jobbe videre for å oppnå dialog og samspill med eleven.

 

Gangen i veiledningen

Veiledningen innledes med at foresatte, skole og evt. andre besvarer et spørreskjema, samt at foresatte sender inn relevant dokumentasjon. Videre har vi samtaler/møter med foresatte og skolen, før det skrives en avsluttende rapport med anbefalinger for veien videre. Målet er å skape en felles forståelse av situasjonen, og at foresatte og og skolen selv kan arbeide godt videre.

 

Andre tjenester

Utover Veiledningspakken tilbyr vi også veiledning på timebasis til både foresatte, skole og PPT.

Vi kan bistå med konkrete, erfaringsbaserte didaktiske og pedagogiske forslag. Vi har også mye kompetanse på å sammen med skolen lage gruppe- og individuelt tilpassede opplegg for elever med og uten spesialpedagogiske vedtak.

Flyer for utskrift

Samspill Kompetanse AS flyer

De enkleste og minst tidkrevende tiltakene

Gjennom å gi eleven nok trygghet til å våge å delta i samspill med de voksne, får vi etter hvert tilgang til den informasjonen vi trenger for å sette inn tiltak som virker.

Oppnår vi godt samspill og dialog med eleven, kan tiltak og løsninger som fungerer for både eleven og de voksne utformes sammen med eleven. Da blir som regel tiltakene både færre, enklere, mer effektive og langt mindre tidkrevende.

 

Trenger man ikke diagnoser for å forstå elevens behov?

Både ja og nei. Det er jo eleven selv som vet nøyaktig i hvilke situasjoner det blir vanskelig, og med tilgang til den informasjonen kan vi forstå mange av elevens behov direkte, uten noen diagnose.

Det tar også lang tid å vente på utredning, og man vet jo heller ikke om eleven faktisk vil få en diagnose. Dersom eleven får en diagnose, vil den selvfølgelig være nyttig og kan hjelpe oss å gi enda bedre tilpasning, men vi mener den viktigste hjelpen er den vi kan gi her og nå.

 

Elevens stemme og det viktige samspillet

Et fellestrekk for mange situasjoner som har komplisert seg, er at man har mistet elevens stemme. Eleven trekker seg unna, og er ikke tilgjengelig for dialog. Etterhvert sitter laget rundt eleven i jevnlige møter og diskuterer tiltak etter tiltak uten å helt vite hva eleven egentlig trenger eller mener, og tiltakene får liten effekt.

Disse situasjonene har en tendens til å bli ganske kompliserte, og noen ganger konfliktfylte.

Hensikten med vår kartlegging og veiledning er å bidra til en mer felles forståelse av situasjonen og eleven, slik at skole og foresatte kan legge uenighet bak seg, og selv kan finne veien videre – sammen med eleven.

 

RESTART veiledning

Vi tilbyr en veiledningspakke i to deler, som vi kaller RESTART.

Del 1:
I veiledningens første del samler vi inn all nødvendig informasjon, og har en veiledningssamtale med foresatte.

Del 2:
I andre del deltar vi i et møte med skolen, før en ny samtale med foresatte. Etter dette mottar foresatte en rapport, og spesifikke anbefalinger for veien videre.