Nevromangfold

Utfordrende elever

Gratis webinar

Det er stadig flere elever med behov for ekstra oppfølging og tilrettelegging, og det brukes enorme ressurser på utredninger i PPT, BUP og barnevern. Likevel er antall elever med problematferd og hjelpebehov økende.

RESTART er en modell som setter de voksne som er nærmest eleven i stand til å skape dialog og løse utfordringene sammen med eleven selv.

Når eleven og de voksne har et fungerende samarbeid, vil også behovet for møter, utredninger, diagnoser, ekstra personale og elevens problematferd reduseres betydelig. Eleven får riktig og god hjelp – her og nå, samtidig som elevens problematferd vil endres drastisk.

Delta på vårt gratis webinar, og hør mer om dette!

Webinarets innhold

  • Hva er RESTART-modellen
  • Bakgrunn, pedagogiske teorier og erfaringer over 15 år
  • Kartlegging av en situasjon
  • Slik foregår veiledningen
  • Trygg lærer, trygg elev
  • Veien videre
  • Regelverket åpner for fleksibilitet

Pris: Gratis
Varighet: 60 minutter over Teams

Webinar om utfordrende elever

Med RESTART-modellen settes skolens eget personale i stand til å yte en tidlig innsats rundt elever som sliter – uten behov for utredninger og diagnoser.

Kartleggingen av hva som er vanskelig skjer i direkte samtale med eleven, og man finner løsninger som fungerer for både eleven og de voksne sammen med eleven.

Resultatet er at man kan løse mange av problemene som forårsaker utfordrende atferd, skolevegring og fravær, uten å måtte vente på utredning og evt. diagnose.

Påmelding gratis webinar

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Nye datoer er foreløpig ikke satt opp

Webinaret holdes over Teams, og varer 60 minutter.
Du vil motta link på e-post før start.
Vi svarer gjerne på spørsmål om webinaret, andre tjenester eller utfordringer i skolen generelt!
Nyhetsbrev