WISC-testing

WISC-testing

Grendel Evidensbasert Psykologi AS tilbyr WISC-testing utført i Oslo eller Levanger utenfor Trondheim.

Vårt tilbud er ikke et alternativ til utredning hos PPT, men det kan være lang ventetid på WISC-test hos PPT. Det er heller ikke alltid de har mulighet til å prioritere dette. Det er kun PPT som kan utrede, og bare de kan henvise til BUP og andre instanser.

PPT har imidlertid mulighet til å benytte WISC-test utført av privat psykolog i sin utredning. En privat WISC-test kan dermed bidra til en raskere prosess hos PPT.

Privat testing er også et tilbud til de som ikke trenger utredning, men som bare ønsker å få bekreftet om barnet er evnerikt/begavet eller ikke. Tilbudet vårt inkluderer veiledning for foreldre, uavhengig av testresultatet.

 

Erfaren psykolog

Psykolog Rolf Marvin Bøe Lindgren har WISC-testet over 300 barn, og har holdt en rekke foredrag om både evnerike/høybegavede barn og WISC-testing.

Selve WISC-testen tar ca en time og femten minutter, mens hele sesjonen  normalt tar ca. to timer.

Etter test mottar dere selve WISC-protokollen med alle skårer, en forklarende rapport og veiledning for foresatte.

WISC-V

Det benyttes den nyeste utgaven av WISC, som er WISC-V, mens enkelte andre fortsatt benytter den eldre WISC-IV.

WISC-V gir en del mer informasjon, noe som i enkelte tilfeller kan være avgjørende.
En WISC-test kan vise om barnet er høybegavet og følgelig har høyt læringspotensiale, om det er skoleflinkt, eller begge deler.

Av og til kan det gjennom testsituasjonen også avdekkes indikasjoner på om barnet har f.eks. stressreaksjoner eller synsforstyrrelser. Det er ikke uvanlig at dette har blitt feiltolket av andre som ADHD, Asperger eller opposisjonell personlighetsforstyrrelse.

Testen gir normalt lite interessant informasjon om barn som klarer seg godt. Testen er et diagnostisk verktøy, og en viktig del av visse typer redninger.

Det hender PPT ikke vil gi ut resultatene fra WISC-testen til foresatte, eller kun gir en skriftlig rapport hvor skårene ikke er oppgitt. Hvis det der er oppgitt “øvre del av normalområdet” kan det bety at skåren er både utenfor og innenfor høybegavelse.

WISC-test i Oslo og Trondheim

Testingen kan gjennomføres både i Oslo og i Levanger ved Trondheim.

Har dere allerede tatt WISC-test, er det også mulig å få en second opinion på denne.