Etter et foredrag vi holdt, fikk vi en helt konkret utfordring fra en lærer. Elevene hennes skulle ha i oppgave å skrive om en idrett de driver med eller liker. Utfordringen hennes var at hun hadde fire elever som hun visste ville ha vansker med temaet, så hun lurte på hvordan hun kunne tilpasse oppgaven slik at også disse fire kunne lykkes.

De fire elevene var

  • En gutt som bare var interessert i data, programmering og tall
  • En jente som elsket kunst og håndarbeid, men hatet gym
  • En gutt som var klassens klovn. Han var ekstremt evnerik, men hatet idrett fordi reglene var for rigide for ham. Han hadde drevet med flere idretter, men sluttet i alle
  • En gutt i rullestol, som fungerte normalt på alle andre områder

Vi satt oss ned over en kaffe, og kom frem til følgende forslag:

Datagutten

For han som bare var interessert i data og tall, foreslo vi følgende:

“Lag en statistikk over de ti største barneidrettene i Norge, og beskriv fem positive og negative elementer ved hver av dem.”

Det gjorde han ikke i det hele tatt. Han var en sånn midt-imot-gutt, så han valgte i stedet å skrive om hvilke barneidretter i kommunen som færrest drev med.

I arbeidet med dette fant han ut at det var bare ett barn som drev med bueskyting. Men det endte med at han faktisk begynte med bueskyting selv, og nå flere år etterpå er han fortsatt aktiv, og en habil bueskytter på nasjonalt nivå.

Kunstnerjenta

For hun som bare var interessert i kunst og håndarbeid, foreslo vi følgende:

“Finne ut om det også konkurres det i kunst og håndverk, fortelle om forrige UKM i kommunen, og kanskje delta selv?”

Hun dro på UKM og intervjuet et par av deltakerne, deltok selv året etterpå, og vant faktisk en pris.

Klassens klovn

For han som var klassens klovn, evnerik og hatet idrett, foreslo vi følgende:

“Hvordan gjøre fotball mer morsomt? Lag dine egne regler, og fortell om en kamp.”

Han tok oppgaven alvorlig, og lagde sitt eget ballspill kalt Kåreball. Læreren syntes idéene hans var så gode at han involverte gymlæreren. Sammen med eleven prøvde de ut fotball med reglene hans, og nå flere år etter spilles det fortsatt Kåreball både i gymtimene og i friminuttene på denne skolen.

Gutten i rullestol

For gutten i rullestol, foreslo vi følgende:

“Lag et portrett av Norges mestvinnende paralympier, eller skriv om den rareste idretten for handikappede – for eksempel skiskyting for blinde.”

Han dro først og intervjuet en utøver som dreve med skiskyting for blinde. Gutten hadde egentlig ikke tenkt over at han som satt i rullestol kunne drive med idrett, men ble inspirert til å starte med noe – og er nå en habil utøver av rullestolrugby!

Liten innsats – stor effekt

Tilpasset opplæring gjelder alle elever, og skal i størst mulig grad skje gjennom variasjon og tilpasninger til mangfoldet i elevgruppen innenfor fellesskapet.

Tilpasset opplæring er ikke en individuell rett basert på at du som lærer skal bruke mye ekstra tid på å lage oppgaver til enkeltelever eller jobbe med elever i eget rom.

Men det er ingen ting i veien for å tenke utradisjonelt i forhold til å hjelpe elever som trenger litt ekstra motivasjon gjennom å gjøre åpne oppgaver mer spennende ved å linke dem til elevens egne forutsetningerm, interesser og evner. Det forutsetter god kjennskap til og om hver enkelt elev, og at eleven er trygg på deg som voksenperson. Da oppfyller du også lovens krav om å involvere eleven i vurderinger og valg.